Как се пише автобиография (CV)?

За много от кандидатите, писането на CV е предизвикателство. Въпреки че изглежда сложно да се напише автобиография, това не е токова трудно, тъй като има много информация в Интернет, включително и предварително попълнени шаблони.

Най- лесният начин е да се спази стандартната структура на европейското CV, която може да бъде изтеглена тук.

Въпреки това, защото искаме да Ви помогнем да откриете желаната от Вас работа възможно най- бързо, създадохме стандартен модел, който използваме на SBA Flex и можете да го качите тук. 

Стъпка по стъпка към създаването на правилното CV:
 

1. Информация за контакт/лична информация за контакт

В тази секция, трябва да напишете малкото си име и фамилията, настоящия телефонен номер, настоящия имейл адрес и домашен адрес. Също така предпочитаме да се добави дата и място на раждане, както и гражданско състояние. Защо изискваме тази информация? Защото имаме работа за двойки и това ни помага да разберем, дали този кандидат ще дойде в бъдеще с партньор или дали кандидатът би искал да бъде нает на работа, заедно с неговия/нейния партньор.

Работната позиция, за която кандидатствате:
За лицето, което подбира персонал, е много по- лесно да избере и да се обади за интервю, ако е спомената позицията за която кандидатства, особено ако работодателят има повече от една достъпна позиция, а Вашият профил отговаря на поне две от тях, както е в нашия случай. Ние разполагаме с много свободни позиции и това ще ни помогне много по- бързо да Ви осигурим такава.
 

2. Обучения

Опишете всички обучения, през които сте преминали, като започнете с най- скорошното.
Пример:
Октомври 2014 - юни 2017 - бакалавърска степен машиностроене
Факултет по машиностроене и мехатроника, Технически университет,
Септември 2010 - юни 2014 - диплома за завършено средно образование
СПТУ по механотехника Гривита,  Букурещ
Също така, ако сте завършили професионално училище, след което сте получили определен сертификат, следва да го споменете в тази секция.
 

3. Професионален опит

Една от най- често срещаните грешки в CV-то е как са изброени предишните работни позиции. За лицето, което подбира персонал, не е от съществено значение да разбере, какво сте правили през 1998, а какво сте правили през последната година. Следователно, в CV-тата, редът на предишните работни позиции е в обратен хронологичен ред, както в раздела за изследвания. Преброяването ще започне с последната работна позиция.
 

Следователно, ще назовете позицията, компанията и времето, през което сте работили за компанията. В допълнение, за потенциалният работодател, с цел да Ви опознае по добре професионално, трябва да споменете някои от отговорностите, средства или програми, с които сте работили в миналото. Например, заварчикът ще спомене, с кои заваръчни методи е работил на тази работа.
 

Пример:
Счетоводител – SC Firma X SRL
12.06.2015 – 01.08.2017 
•    Отговорен за X
•    Постижение Y
Помощник счетоводител – SC Firma Y SRL
10.02.2012 – 01.06.2015 
•    Отговорен за X
•    Постижение Y
 

4. Лични способности:

a) Чужди езици
Тук, трябва да споменете чуждите езици, които знаете, като попълните CV таблицата, както и нивото на владеене на езика: базови познания, средно ниво или напреднал/а.

б) Шофьорска книжка

Напишете категорията на шофьорската книжка и годината в която сте я взели.
в) Сертификати, способности, хобита
В тази секция, трябва да напишете, какви други компетенции притежавате, свързани с работната позиция, за която кандидатствате. Например, ако знаете, как да заварявате, това няма да Ви помогне, ако кандидатствате за счетоводна работа. Вместо това, това очевидно ще Ви помогне ако кандидатствате за работа като заварчик. Един счетоводител може да постави в секцията за свободното време и хобитата, че той/тя знае, как се заварява и че той/тя обича да работи с желязо в неговото/нейното свободно време. Това ще покаже на подбиращия персонал, че кандидатът е лице, което лесно учи нови неща.
 

Важно е да се запомни, че всяко CV трябва да бъде персонализирано за работата, за която се кандидатства. Не цялата информация е от значение за подбиращия персонал. 
Задължително е предоставянето на точни и ясни данни за Вашия професионален опит и обновени детайли за контакт.
Без значение, дали сме офис специалисти или работници в завод, нашето CV е нашият документ за професионалната ни идентичност и е първата стъпка към получаването на работата, която искаме.