Новини

Бонус система от 1-1-2022

 

За нови временни служители:

От седмица 1 - 2022 година. Всеки нов служиел, който започне работа с нашата агенция (прилага се и за такива, които са били част от екипа ни преди повече от 26 седмици) и работи повече от 160 часа, получава бонус 60 евро/нет.

Бонус за собствено жилище:

Всеки нов служител, който започне работа с нашата агенция (прилага се и за такива, които са били част от екипа ни преди повече от 26 седмици), който разполага със собствено жилище в момента на започване на работа при нас, получawa бонус на стойност:

60 евро/нет – след 160 отработени часа

Този бонус е валиден до 28 Януари 2022

Бонус за препоръка:

Когато нашите служите ни препоръчат нови, или такова, които са били част от нашият екип преди повече от 26 седмици, получават следният бонус:

  • След 40 изработени часа – 40 евро/нет
  • След 260 изработени часа – 40 евро/нет
  • След 520 изработени часа – 40 евро/нет

Този бонус се изчислява и изплаща на всеки 4 седмици.

  • През седмица 6, часовете от седмици 1-4 ще бъдат изчислени и изплатени
  • През седмица 10, часовете от седмици 5-8 ще бъдат изчислени и изплатени
  • През седмица 14, часовете от седмици 9-12 ще бъдат изчислени и изплатени