Nieuws

Uren en omzet uitzendbranche periode 13 2018 (week 49 - 52) en jaarcijfers 2018

 

Het aantal uren nam in periode 13 af met 3% en de omzet steeg met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.Tabel uren omzet uitzendbranche week 49-52 2018 SBA Flex

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: het aantal uren daalde met 4% en de omzet nam af met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: het aantal uren daalde met 1% en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren daalde met 8% en de omzet nam af met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Jaarcijfers uitzendbranche 2018

De uitzendbranche is in 2018 gegroeid ten opzichte van 2017. Gemiddeld is het totaal aantal uren in 2018 toegenomen met 2%, de totale omzet is gestegen met 6%. In 2018 was er één werkbare dag minder dan in 2017, hiervoor is een correctie toegepast.

De jaarontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: een daling van 1% in uren en een stijging van 2% in omzet ten opzichte van 2017.
  • Industriële sector: een stijging van 4% in uren en een stijging van 9% in omzet ten opzichte van 2017.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 2% en de omzet is gestegen met 6% ten opzichte van 2017.

Bron: ABU