Nieuws

Locaties arbeidsmigranten: Tilburg houdt alle opties open

TILBURG - Voor locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten in Tilburg blijven alle opties open. Vijf moties om die op voorhand in te perken, haalden geen van alle de eindstreep.  

Het gevoelige debat over locatie-keuzes voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Tilburg werpt in de politiek zijn schaduw vooruit. Oppositiepartijen probeerden maandagavond met vijf moties die al te beperken. Maximaal 250 personen, een afstand van minstens 800  van woonwijken, niet in focus- en aandachtswijken: geen van die voorstellen haalde een meerderheid. 

Hoofdargument: de opdracht is te groot om op voorhand locaties uit te sluiten. Wethouder Oscar Dusschooten (VVD, Wonen), herhaalde het keer op keer. Tilburg staat voor de opgave 3600 tot 5000 tijdelijke logiesplekken te creëren, en heeft daarvoor tot 2025 de tijd. Initiatiatiefnemers staan klaar met een 20-tal opties, B en W maken snel eerste keuzes.  

De meeste sympathie kreeg Yusuf Celik (PvdA) met zijn motie om focus- en aandachtswijken te ontzien. ,,Daar is alle energie nodig voor armoedebestrijding en een hoger inkomen.” Hij kreeg begrip, maar geen steun, van coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ook de VVD. ,,Alle motieven voor locatiekeuzes worden gewogen en open met de raad besproken. We hebben voldoende vertrouwen dat we daarop nog kunnen sturen”, zei Rob Kuipers (VVD). 

Een tweede PvdA-motie werd op inhoud onderschreven, maar haalde evenmin de eindstreep. Celik wil nieuwe bedrijven pas medewerking verlenen als ze eerst de huisvesting van arbeidsmigranten regelen. Julian Zieleman (D66): ,,We zijn het ermee eens, maar het is juridisch niet afdwingbaar. Voor mij is voldoende dat het college met deze intentie het gesprek wil voeren.“ 

Geen wanklank over bestaande logiesvoorzieningen 
De SP stelde voor de dialoog met de omgeving in handen te leggen van een onafhankelijk bureau. Maar wethouder Dusschooten beloofde dat de gemeente en initiatiefnemers de communicatie ‘ongelofelijk zorgvuldig gaan voeren’. Coalitieapartijen ervoeren het idee als motie van wantrouwen naar de eigen medewerkers. 
De door B en W voorgestelde aanpak en uitgangspunten voor sobere logies  moet uiteindelijk de steun missen van de LST, de PvdA, 50Plus en Groep Jansen. Smolders wil in elk geval ‘geen grote locaties in wijken’. Ineke Couwenberg (CDA) was vooral tevreden met de toezegging dat op grote locaties 24 uur per dag beheer aanwezig is. Dusschooten wees erop dat over twee al lang bestaande logiesvoorzieningen - aan de Pelgrimsweg en het Kardinaal de Jongplein - zelden of nooit een wanklank wordt vernomen. 

Bron: Brabants Dagblad