Nieuws

Ingram Micro over WAB in de praktijk

Ingram Micro over WAB in de praktijk

Onderscheid in oproepbasis en urengarantie

Op 1 januari 2020 trad de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) grotendeels in werking. Het kabinet wil met deze nieuwe wet organisaties stimuleren om meer mensen een vast contract voor onbepaalde tijd te geven. De kloof tussen vast en flexibele contracten wil het kabinet hiermee verkleinen. In gesprek met Karin Stassen en Lisanne Schevers, beide Strategic Workforce Analist bij Ingram Micro. Als gevolg van de nieuwe wet startten zij vorig jaar oktober met het opnieuw inrichten van hun planningssysteem en vormden een nieuw contractenbeleid.SBA Ingram

Vast en zeker heb je wel eens een pakketje ontvangen dat is verzorgd door Ingram Micro. Het bedrijf regelt namelijk vanuit Waalwijk en Tilburg de logistiek voor grote webshops zoals bol.com en de Bijenkorf. Het werken met een flexibele schil is voor Ingram dan ook van strategisch belang om de grote pieken tijdens het hoogseizoen goed op te vangen. “Vanaf Black Friday zitten we middenin het hoogseizoen. Waar we tijdens het laagseizoen werken met zo’n 1800 flexkrachten, staan er ruim 4000 flexkrachten in onze warehouses om de verzending van producten van onze opdrachtgevers te verzorgen.”

Impact WAB

Met zo’n 4000 flexkrachten op de werkvloer in het hoogseizoen heeft de WAB zeker impact op het in Brabant gevestigde logistieke bedrijf. Maar doordat ze vorig jaar al hun voorbereidingen troffen, kwamen ze niet voor verrassingen te staan. “We waren bang dat de WAB voor onrust zou zorgen. Maar dat is alles meegevallen. Het verloopt heel soepel en de extra kosten vallen mee. Sommige processen zijn zelfs overzichtelijker en de planning is nog meer gestructureerd.”

Urengarantie

In het nieuwe contractenbeleid van Ingram is een onderscheid gemaakt tussen contracten voor oproepbasis en urengarantie, leggen de Strategic Workforce Analisten uit. “De urengaranties van vier weken geven we af, omdat we garant kunnen staan voor bepaalde urenvolumes. Na vier weken verlengen we de urengarantiecontracten en beslissen of we de groep garantiekrachten verder willen uitbreiden. Zo behouden we flexibiliteit en kunnen we schuiven tussen de processen.”

Gelijke afspraken

Richting onze partner-uitzendbureaus zijn alle afspraken gelijk. Schevers: “Zo is afgesproken dat alle uitzendkrachten die voor 1 januari 2020 zijn gestart een urengarantie krijgen. Voor de andere uitzendkrachten geldt in eerste instantie een contract op oproepbasis, omdat we feeling willen krijgen met nieuwe flexmedewerkers. Na elke periode van vier weken bekijken we opnieuw de bezetting.”

Vier dagen

Een nieuwe WAB-regel is dat oproepkrachten minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Isabel

Door de invoer van deze regel is volgens Schevers de planning meer in balans. Een positieve bijkomstigheid. “We werken met het planningssysteem ‘Isabel’. Dit systeem geeft inzicht in welke diensten van oproepkrachten niet gewijzigd kunnen worden en waar we nog wel kunnen schuiven. Stel dat er een wijziging nodig is, dan zien we met een druk op de knop wat de mogelijkheden zijn.”

Multi-inzetbaarheid

Maar ook op de werkvloer kijken we nog kritischer of we de balans voor workload kunnen verbeteren. Alle medewerkers – vast en flexibel – worden bij aanvang getraind op multi-inzetbaarheid op alle afdelingen*. Wanneer er bijvoorbeeld extra bezetting nodig is op de outbound, bekijken we eerst of we mensen van andere afdelingen kunnen halen. Dit werkt niet alleen efficiënter en kostenbesparend, we kunnen op deze wijze ook de urengarantie waarborgen, aldus Stassen. 

* Sinds de coronacrisis werken mensen zoveel mogelijk op dezelfde plek. Dit is één van de maatregelen die Ingram heeft getroffen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

SBA Flex