Nowość

Pod koniec czerwca tego roku SBA Flex wprowadziła nową aplikację dla swoich pracowników tymczasowych.

Dokumenty w pakietach w nowej aplikacji dla pracowników tymczasowych SBA Flex

Podpisujesz cyfrowo, gdy masz czas, i korzystasz z bardziej osobistej uwagi

Pod koniec czerwca tego roku SBA Flex wprowadziła nową aplikację dla swoich pracowników tymczasowych. Wszystkie dokumenty, które pracownicy tymczasowi otrzymywali zwykle na papierze, są teraz zamieszczane w aplikacji. „Jest to dla naszej organizacji cyfrowy skok w kwestii przekazywania dokumentów biznesowych, umów, potwierdzeń delegowania, instrukcji pracy i ich przechowywania dla pracowników tymczasowych w zabezpieczonym środowisku cyfrowym (App)” - mówi Mark van Keulen, dyrektor operacyjny SBA Flex.Prace SBA Flex TIlburg

Aplikacja została opracowana specjalnie dla pracowników tymczasowych, korzystających z Plan4flex - systemu planowania, którego SBA Flex używa od 2014 roku. „Obecnie udostępniamy tylko niezbędne dokumenty - akta cyfrowe - poprzez aplikację” - wyjaśnia Mark. W przyszłym roku za pomocą aplikacji chcemy również informować o harmonogramach pracy i przewozów. Będziemy też za pomocą czatu odpowiadać na pytania bezpośrednio kierowane do SBA Flex. W ten sposób krok po kroku rozszerzamy możliwości (komunikacji) naszych pracowników tymczasowych”.

Tymczasem ponad 99% pracowników tymczasowych zainstalowało już tę aplikację - mówi Vanessa Oerlemans, starszy koordynator biura w SBA Flex. „Na początku pracownicy tymczasowi musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu pracy. Na przykład, ktoś zauważył, że nie dostał paska wynagrodzenia. To prawda, bo paski też są dostępne w aplikacji. Ponieważ nie oferujemy już innych opcji, aplikacja szybko się przyjęła. Pracownicy tymczasowi coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z aplikacji. Na przykład to, że mogą podpisać dokumenty cyfrowo i nie muszą specjalnie w tym celu przychodzić do biura”.

Na pytanie, co może zrobić pracownik tymczasowy, który nie ma smartfona, Vanessa odpowiada: „Jeśli ktoś nie ma smartfona, może skorzystać z jednego z czterech tabletów dostępnych w biurze w SBA Flex. Może dzięki temu podpisać dokumenty cyfrowo i dostarczyć pocztą elektroniczną. Co więcej, mamy również więcej czasu dla osób potrzebujących dodatkowych wyjaśnień na temat aplikacji”.

Zdaniem Vanessy, więcej uwagi poświęcanej ludziom jest w każdym razie kolejną zaletą. „Wcześniej pracownicy tymczasowi przyjeżdżający do Holandii musieli po długiej podróży przeczytać pokaźną stertę papierów i podpisać każdy dokument. Teraz już przed przyjazdem do Holandii instalują aplikację i podpisują dokumenty. Po przybyciu do naszego biura w Tilburgu mają większe możliwości zadawania szczegółowych pytań”.

Najważniejszą motywacją dla SBA Flex, aby przejść na technologię cyfrową, jest dążenie do bardziej efektywnych procesów, podkreśla Mark. „Dokonujemy świadomych wyborów, którym poświęcamy nasz czas. Oczywiście dokumenty muszą być podpisane, ale jeśli pracownik tymczasowy może sam zdecydować, kiedy to zrobi, zostaje więcej czasu na kontakt osobisty. W ten sposób lepiej poznajemy naszych pracowników tymczasowych. I odwrotnie”. 
Ponadto, jest to o wiele mniej szkodliwe dla środowiska. Mark: „Ponieważ udostępniamy wszystkie niezbędne dokumenty (akta cyfrowe) za pośrednictwem aplikacji, oszczędzamy około 50 kartek A4 na każdego pracownika tymczasowego. To mnóstwo palet papieru. Jest to zatem nie tylko bardziej wydajne i skuteczne działanie, ale także zrównoważone rozwiązanie”.

Na zakończenie Mark podkreśla, że nie ma żadnych zmian dla zleceniodawców. „Poinformowaliśmy o tym kroku wszystkich naszych klientów, ponieważ sytuacja uległa zmianie dla pracowników tymczasowych”.

Więcej wiadomości? kliknij tutaj