Privacy Statement

SBAFlex respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via onze website (www.sbaflex.com) verzamelen.

Wij verzamelen op drie manieren persoonsgegevens op onze website:

 • Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. 
  Zo vinden wij het interessant om te weten welke blog items en artikelen veel gelezen worden. Dat helpt ons om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren. 
  Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. 
  Tenslotte gebruiken we tools (zoals Google Analytics) voor  analytische doeleinden, zoals het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek. 
  Zie voor meer informatie het privacybeleid van google analytics.
 • Wanneer u onder een vacature het ‘Sollicitatie’-formulier invult 
  Wij verzamelen uitsluitend – de door u ingevulde – persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, CV en eventuele motivatie. 
  Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om: 
  • contact met u op te nemen naar aanleiding van de betreffende vacature. 
  • de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
  • te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • op grond van jouw toestemming
  Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de sollicitatieprocedure.
 • Wanneer u naar aanleiding van een bericht, artikel of publicatie op deze website met SBAFlex contact zoekt, vragen wij u om uw contactgegevens aan ons toe te sturen zodat wij u kunnen bereiken. 
  Hierbij verzamelen wij alleen het minimaal noodzakelijke zoals uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. 
  Als u iets toegestuurd wilt krijgen vragen wij ook om uw adresgegevens. 
  Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. 
  Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.


Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij SBAFLEX?
Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij onder meer met veilige (VPN) verbindingen en encryptie. 
Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen of wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.
De website wordt beheerd door SBAFlex Uitzendgroep B.V.. Op grond van de VGA is SBAFlex Uitzendgroep B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens – bij voorkeur – indienen door een e-mail te sturen naar privacy@sbaflex.com
Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna op korte termijn, maar uiterlijk binnen twee weken, contact met u opnemen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. SBAFlex behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.
Onze uitvoerigere bedrijfsprivacyverklaring vindt u hier.